logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gę¶le 2009
główna
o gę¶lach
W Y N I K I
zasady głosowania
 
wspieraj± nas
nagrody
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
2015  
  2014
2013  
  2012
2011  
  2010
2009  
  2008
2007  
  2006
2005  
  2004
2003  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 folkowa płyta  
 WIRTU@LNE GʦLE 2009 
czyli  roku 2008  
 zdaniem internautów 
Jeste¶: główna / wyniki / szczegóły

JOSZKO BRODA
NA DUNAJ. KOLĘDY ZE WSCHODU

Wydawca: Józef Broda

     Takiej płyty jeszcze nie było. S± na niej autentyczne wykonania kolęd zapisane od najstarszych mieszkańców regionu lubelskiego, wydobyte z Archiwum Etnolingwistycznego UMCS, oraz nowe, folkowe aranżacje tych samych kolęd, w wykonaniu młodzieży pod kierunkiem znanego artysty muzyka, Joszka Brody. Jest to więc i dokument tradycyjnego ¶piewu regionalnego, i zapis nowych wykonań, a w cało¶ci — próba ożywienia pewnej cz±stki dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny.
   Młodzi wykonawcy powracaj± do tradycji swoich małych ojczyzn i wspólnie próbuj± ocalić od zapomnienia rzadki w skali całej Polski, a niezwykle cenny repertuar muzyczno-pie¶niowy.
   Na płycie znalazły się dwa rodzaje pie¶ni: kolędy i pie¶ni kolędnicze. Kolędy to pie¶ni bożonarodzeniowe oparte na ewangelicznym przekazie o narodzeniu Jezusa, w ludowej tradycji przekazywane w naiwnej poetyce apokryfu, ł±cz±cej realizm z cudowno¶ci± zdarzeń; natomiast pie¶ni kolędnicze przynosz± poetyckie formuły życzeń dla gospodarzy i jego domowników, zwłaszcza panienek i chłopców, i s± wykonywane w ramach obrzędu kolędowania, czyli „chodzenia po kolędzie". Takie poł±czenie ko¶cielnych kolęd i kolędniczych pie¶ni życz±cych ma głębok± motywację, któr± jedna z kolęd (nie zmie¶ciła się na płycie) wyraża słowami: „Pan Jezus się rodzi, po kolędzie chodzi". Stary słowiański obrzęd kolędowania już dawno poł±czył w ludowej kulturze dwie funkcje, kultow± i społeczn±, po pierwsze funkcję głoszenia dobrej nowiny o nadej¶ciu — wraz z narodzeniem Jezusa — nowego ładu moralnego, ¶wiata lepszego, bardziej „ludzkiego" ("Weselcie się ludzie, już wam dobrze będzie"), a po drugie — funkcję bratania się ludzi, nawi±zywania kontaktów, zwłaszcza kontaktów między chłopcami i dziewczętami, często z jawn± intencj± matrymonialn±. Kolędowanie przyjęło wtórnie funkcję zalotów. Nie bez powodu najpopularniejszym typem pie¶ni kolędniczych w Lubelskiem s± kolędy dla panienek.

 1. Na zielonej ł±ce, pszenicznej dolinie
 2. U tej Marysi pod okienejkiem
 3. Ponad lasejkiem czarna chmurejka
 4. Naj¶więtsza Panienka po ¶wiecie chodziła
 5. O Józefie - Czego chcecie?
 6. Na dunaj, Nastu¶, rano po wodę, na dunaj
 7. Po¶ród ogródańka ro¶nie jabłonańka
 8. Hej hej, lelija, Panna Maryja
 9. A gdzieże¶cie tam bywali, Janie lelija?
 10. A u kogo to to, to nowe zielone
 11. Nowy wieczór, szczodry wieczór
 12. Weselcie sie ludzie, już wam dobrze będzie
 13. Lipeńka
 14. WydĽze, wydĽze, panie gospodarzu
 15. Ja wam winszujo
 16. Jestem sobie szczodraczek
 17. - 32. Nagrania archiwalne (mp3)
skład:
Joszko Broda - słomka, fujarki, fujara postna, flet poprzeczny, dudy, drumla, róg barani
Marcin Pospieszalski - kontrabas, gitara basowa
Piotr Żyżelewicz - perkusja
Szaboles Róka - koza, saz
Wojciech Waglewski - gitary
Cezary Paciorek - akordeon, fortepian
Bronisław Rawski - bęben sitkowy
Zbigniew Butrym - suka biłgorajska
Sylwester Borzemski - ¶piew
Michał Bałabuch - ¶piew
Daniel Krawczyński - ¶piew
Elżbieta Dudek - ¶piew
Kinga Sławińska - ¶piew
Agata Kulenta - ¶piew
Dominika Zaj±c - ¶piew
Weronika Jędruszak - ¶piew
Zuzanna Stefaniak - ¶piew
Izabela Poroch - ¶piew
Natalia Marciniak - ¶piew
Bartosz Sterniczuk - ¶piew
Aleksandra Piech - ¶piew
Paulina Malinowska - ¶piew
Dominika Serenda - ¶piew
Ewelina Ćwirzeń - ¶piew
Aleksandra Holuk - ¶piew
Dominika Pogrzebska - ¶piew
Katarzyna Bobel - ¶piew
Monika Bednarz - ¶piew
Aleksandra Semeniuk - ¶piew