logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gę¶le 2011
główna
o gę¶lach
W Y N I K I
zasady głosowania
 
wspieraj± nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GʦLE 
  plebiscyt na folkow± płytę roku 2010  
Jeste¶: główna / wyniki / szczegóły

MELODIE ZIEMI KUJAWSKIEJ
Wydawca: Instytut Sztuki PAN

  Prezentacja najstarszych nagrań muzyki tradycyjnej z Kujaw znajduj±cych się w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Nagrań dokonano w latach 1952-1956 w ramach ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego oraz podczas obozów studenckich dla studentów muzykologii. Na płycie zamieszczono 78 archiwalnych nagrań ukazuj±cych dawny, niespotykany już dzi¶ styl muzyczny. Na płycie oprócz pie¶ni powszechnych, dorocznych, przy¶piewek i oracji usłyszymy muzykę instrumentaln± w tym oryginalne, wiejskie kujawiaki.
Wykonawcy m.in.: Zofia Wojnicka, Józef Zieliński, Rozalia Radaszewska, Stanisława Szulczewska, Władysław Kwiatkowski, Piotr Trawiński.

 1. Kujawiak
 2. Nie było to chodzić bez bór – pie¶ń powszechna
 3. Jedzie kónik z miasta, cungle przydeptuje – pie¶ń o stracie wianka
 4. Przy¶piewki:
 5. - ¦wiyci miesi±c daji ¶wiyci - Idziyma do dom chłopolek - Siedzi dudek na topoli - Na Murzynku ro¶nie merta - Z tamty stróny Radziejewa
 6. Z tamtej strony jęzioreczka malowany dwór – pie¶ń miłosna
 7. Oberek
 8. Nie wyganiaj uowczaryszku uowiec – Owczarek
 9. Melodia na dożynki
 10. Kujawiaczek
 11. Straciłem jo woły z ty piyrwszy uobuory – pie¶ń na zmówiny
 12. Kujawiaczek weselny
 13. Niech byndzie pochwolony Jezus Chrystus – kołysanka o Drewniosiu
 14. Kujawiak
 15. A czyż ja to nie pradziadek, a czyż ja to nie uroda – pie¶ń żartobliwa, komiczna
 16. uO ji, wyndruj, chłopo¶, wyndruj, a Boże cie pobłoguosław – pie¶ń o stracie wianka
 17. A trzeba dać na podkoziołek trzeba dać – pie¶ń ¶piewana przy podkoziołku
 18. Owczarek
 19. A niedługo nowy roczek – pie¶ń społeczna
 20. Kujawiak O nie bede pasła bydła kole miasta
 21. Oj, co Kujawy to Kujawy
 22. Pojade jo do Krakowa, kupie sukna woł – pie¶ń zalotna
 23. Pytam ci sie kalineczko – pie¶ń o stracie wianka
 24. Kujawiak
 25. A ma jeszcze a to da jeszcze – pie¶ń ¶piewana przy podkoziołku
 26. Kujawiak
 27. Czymu nie uorzesz chłopolek – pie¶ń zalotna
 28. Oj, zielona muraweczka, wiatrek jóm podwiewa – pie¶ń sieroca
 29. Chmiel
 30. A wiernie ja Panu Bogu służyła – pie¶ń oczepinowa
 31. Posłuchajcie panineczki co wam zanuce – pie¶ń ¶piewana po oczepinach
 32. uO ji, nie wyganiej, uo ji uowczareczku – Owczarek
 33. Kujawiak od Lubrańca
 34. Kujawiak
 35. A sama na sie płacz, dziewczyna – pie¶ń o stracie wianka
 36. uO ji, ide, uo ji, ide, uo ji, z rozkoszy na bide – pie¶ń oczepinowa
 37. Kujawiak
 38. Kujawiak od Kwiatkowa
 39. Kujawiak
 40. Kumoter sie na mnie gniwa, że mu ¶winia w marchwi bywa – przy¶piewka
 41. Marysia me tronca, bestyja goronca – przy¶piewka zalotna
 42. Kujawiak Chwaliła się przede mn±, że ma dwadzie¶cia sukien
 43. Rozbujały się siwe łabyndzie po wodzie – pie¶ń rekrucka
 44. Kujawiak
 45. Pamiyntasz Jasinek, pamiyntam ja to – pie¶ń zalotna
 46. Mówiyłym ci, wstóń rano – pie¶ń zalotna
 47. Ty¶ mi milu¶ki, chłopolek, ty¶ mi milu¶ki – pie¶ń zalotna
 48. Mówiła¶ Maniuchna, żem ci wianek ukrod – pie¶ń o stracie wianka
 49. uOj, góróm, góróm słóneczko jidzie – pie¶ń ¶piewana przed wyjazdem do ¶lubu
 50. Siadała, płakała, na mamusie wołała – pie¶ń ¶piewana przed wyjazdem do ¶lubu
 51. Rozrwórzcie nam, pani matko, z hoczyka – pie¶ń ¶piewana po przyjeĽdzie ze ¶lubu
 52. Kujawiak
 53. Kumoterku, bój się Boga, uodprowadĽ mnie bo zło droga – przy¶piewka
 54. Mazurek starodawny
 55. Chodziła Maniusia pu uogródyszkowi – pie¶ń ¶piewana przed oczepinami
 56. Mój wianeczku z borwineczku, wiszałam cie na kołeczku – pie¶ń ¶piewana przed oczepinami
 57. Przypatrzcie sie wszyscy ludzie, w czym Marysi ładnie bydzie – pie¶ń ¶piewana po oczepinach
 58. Kujawiak
 59. Kujawiak I chodziła kole sadu kura
 60. A byndzima jedli a byndzima pili – rozmowa skrzypiec z basami
 61. W dzień Bożego Narodzenia weseli ludzie – Herody
 62. Pierszy numer uode dwora – przywoływki na dyngus
 63. Ty, Heniuchna, muoje rybie, cały roczek na cie dybie – przy¶piewka zalotna
 64. Na ¶rodku pola stoji topola – pie¶ń miłosna
 65. Potulne ja swój wianeczek po stole – pie¶ń ¶piewana przed oczepinami
 66. Kujawiak
 67. Owczarek A za lasem moje wołki za lasem
 68. Zielona wyrosła ji na ¶wiat wydana – pie¶ń o tabace
 69. ¦liczna lelija, wykwita roku imienia pańskiego – przemowa weselna przy spraszaniu go¶ci
 70. Wiatrak
 71. W imie uOjca ji Syna, ji Ducha ¦wientego. Amen – przemowa weselna przy wyjeĽdzie do ¶lubu
 72. O ji, czopki moje, czopki, kto przegroł do gorzałki – ¶piew do tańca zabawy Czapnik
 73. Na podwórzu kaczor bundzi; Szargulia sie uobszargała – przy¶piewki
 74. A nie pijałam ja chłopacy – przy¶piewka
 75. Tańcz chłopolek póki¶ ładny – przy¶piewka
 76. A za wolóm moje wołki – przy¶piewka pasterska
 77. A ji, uod kómina do kómina – przy¶piewka
 78. Z tamty strony krzak zielony – przy¶piewka po oczepinach
 79. Chodzony; Kujawiak