logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gę¶le 2015
główna
o gę¶lach
W Y N I K I
zasady głosowania
 
wspieraj± nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GʦLE 
  plebiscyt na folkow± płytę roku 2014  
Jeste¶: główna / wyniki / szczegóły

KAPELA BYRTKÓW Z PEWLI WIELKIEJ
Wydawca: Regionalny O¶rodek Kultury w Bielsku-Białej

  Album "Kapela Byrtków z Pewli Wielkiej" zawiera niepublikowane dot±d, archiwalne (z Archiwum Radia Kraków, Archiwum Polskiego Radia oraz z ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN) i współczesne nagrania muzyki wiejskiej, najstarszych form i stylów wykonawczych, jakie do dzi¶ zachowały się na obszarze Beskidu Żywieckiego zrealizowane przez bielski ROK na potrzeby wydawnictwa. Starannie wyselekcjonowane nagrania prezentuj± bogactwo i różnorodno¶ć repertuarow± i stylistyczn± Kapeli Byrtków. Zróżnicowany charakter nagrań, które znalazły się na płycie wynika z faktu, iż skład kapeli na przestrzeni kilkudziesięciu lat jej działalno¶ci często się zmieniał. Muzycy zawsze grali metod± ze słuchu (beznutow±). W¶ród nagrań pojawiaj± się utwory nieżyj±cych już założycieli zespołu: skrzypka - Karola Byrtka i dudziarza - Władysława Plutę w towarzystwie ¶piewaczek i ¶piewaków z Pewli Wielkiej. A także braci Byrtków: skrzypków - Józefa i Władysława oraz graj±cego na dudach żywieckich - Edwarda, którzy kontynuuj± rodzinn± tradycję muzykowania. Wydawnictwo zostało wzbogacone o biogramy muzyków, teksty na temat muzyki Beskidu Żywieckiego autorstwa m.in. prof. Piotra Dahliga oraz archiwalne i współczesne fotografie muzyków.

Wirtuozi góralskiej muzyki, bracia Byrtkowie tworz± jedn± z nielicznych już autentycznych kapel góralskich z Beskidu Żywieckiego. Edward Byrtek, najwybitniejszy obecnie dudziarz na ŻywiecczyĽnie, oraz wirtuozi skrzypiec - Józef i Władysław s± mieszkańcami Pewli Wielkiej w gminie Jele¶nia. Byrtkowie występuj± również jako soli¶ci, ale przy różnych okazjach tworz± tradycyjn± góralsk± kapelę złożon± z dud żywieckich i skrzypiec. S± kontynuatorami znakomitej rodzinnej tradycji, zapocz±tkowanej przez ojca, legendarnego skrzypka samouka Karola Byrtka (1907-1989). Wraz ze szwagrem - dudziarzem Władysławem Plut± (1920-1992), synami - Józefem (1933), Władysławem (1936) oraz Edwardem (1944. Wyrazem najwyższego uznania dla kapeli Karola Byrtka było przyznanie jej Nagrody im. Oskara Kolberga (1984). Synowie graj± obecnie ten sam repertuar co ojciec. S± to przede wszystkim melodie pasterskie, hajduk, siustany, koń, sarna, obyrtki.

Wydawnictwo dofinansowano ze ¶rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa" realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

  Nagrania archiwalne ze zbiorów Radia Kraków (1974)
 1. Ni ma takiej role ani w Przyborowie - melodia polna
 2. Otodom, otodom, chłopcom sie podobom - melodia polna/weselna
 3. Jasinecku miły, w±sy co ogniły - melodia weselna
 4. Jasinecku z Pewle, nie choć do mnie we dnie - melodia weselna
 5. Zagroj mi, muzycko, na piyrsy pocontek - melodia polna/weselna
 6. Moja mamulinko, dej mie za gojnego - melodia polna/weselna
 7. Wszystkich chłopców kochać, jednego nie idzie - melodia polna
 8. Dy jo se nie ze wsi, ale nie z miastecka - melodia polna
 9. Nie kciało sie kozie robić, wydała sie za wilka - obyrtka
 10. Oj, nie umie jo ¶piywać, na bok sie nie ucyła - melodia polna
 11. Na, dała¶ mie, mamulko, za bukowy lasek - melodia polna
 12. Owiecki becały, kie sie miysać miały - melodia holna/owczarska
 13. Gronicku Beskidzie, kto po tobie idzie - melodia polna
 14. Mino jo se, mino niejedno dziedzina - melodia polna
 15. Co jo sie nachodził po ¶wiecie, mój Boze - melodia polna
 16. Ej, góry moje, góry - melodia holna; Oj, chocioz jo malutka - obyrtka
 17. Ej, Choćby sie zrównały góry i potoki - obyrtka

 18. Nagrania z archiwum Polskiego Radia (1976-1998)
 19. Melodia polna (1976)
 20. Hajduk (1976)
 21. Melodia polna (1976)
 22. Gdzie się podziały, co ładnie ¶piywały - melodia weselna (1976)
 23. Oj, dudy moje, dudzicki; Obiecoł mi ojciec ze mi pola nie do; Nie bede jo pasła - melodia holna/owczarska (1976)
 24. Obyrtka (1977)
 25. Ej, górolicki jadom, ej, górolicki stojom (1979)
 26. Cióng, konicku, cióng - melodia do konia (1984)
 27. Obyrtka (1984)
 28. Oj, wesoło¶ć,wesoło¶ć; Byrtoskowe granie, Byrtkowe ¶piywanie - melodia polna/weselna
 29. Oj, zagroj mi, muzycko - melodia do konia (1998)
 30. Powiedzioł mi słowicek - melodia polna (1998)

 31. Nagrania archiwalne ze zbiorów FonograficznychInstytutu Sztuki PAN (1980)
 32. Obyrtka
 33. Melodia do konia
 34. Melodia weselna
 35. Melodia weselna
 36. Milówcańsko nuta
 37. Melodia weselna, oczepinowa
 38. Cióng, konicku, cióng - melodia do konia
 39. Melodia weselna
 40. Melodia polna
 41. Melodia holna
 42. Obyrtka
 43. Melodia weselna
 44. Obyrtka
 45. Melodia polna
 46. Melodia polna
 47. Oj, groniusiu Beskidzie - melodia holna; Oj zagrałoby dudecki - obyrtka

 48. Nagrania ze zbiorów Regionalnego O¶rodka Kultury w Bielsku-Białej (2014)
 49. Druzbowie, druzbowie, co mocie na głowie - melodia weselna
 50. Hajduk
 51. Ty dziewcyno moja - walczyk
 52. Melodia weselna
 53. Melodia holna
 54. Melodia polna
 55. Siasnoł jo se, siasnoł - melodia polna
 56. Ho, ho, ho, piyknie gro - obyrtka
 57. Hołdamas, hołdamas - obyrtka
 58. Zagroj mi muzycko - walczyk
 59. Hopa ciupa po lescynie - obyrtka
 60. Gorzała lipka, jałowiec, lepsy kawaler niz wdowiec - obyrtka
 61. Bracia my som, bracia - polna
skład:
Edward Byrtek (1944) - ¶piew (17,28,45,46,53,54,56,57,58), dudy żywieckie (17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58)
Józef Byrtek (1933)- skrzypce (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12,13,14,15,16,29)
Karol Byrtek (1907-1989) - skrzypce (17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45)
Krystyna Byrtek (1952)- ¶piew (16,27)
Władysława Byrtek (1956) - ¶piew (21,22,28)
Władysław Byrtek (1936) - ¶piew (48,52), skrzypce (46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58)
Anna Dunat z Pewli Wielkiej (1938) - ¶piew (9,10,11)
Anna Dybczak z Pewli Wielkiej (1919-2008) - ¶piew (7,8)
Eleonora Gabry¶ z Pewli Wielkiej (1934) - ¶piew (5,6)
Franciszek Karcz z Pewli Wielkiej (1905-1994) -¶piew (12,13,14,15)
Aniela Piecha z Pewli Wielkiej (1907-2001) - ¶piew (1,2,3,4)
Władysław Pluta (1920-1992)- dudy żywieckie (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,23,24,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45)
Zespół Gronie z Żywca - ¶piew oraz jego kapela (24)