logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gę¶le 2018
główna
o gę¶lach
W Y N I K I
zasady głosowania
 
wspieraj± nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GʦLE 
  plebiscyt na folkow± płytę roku 2017  
Jeste¶: główna / wyniki / szczegóły

PRZY PIECU I POD OKNEM. KOLĘDY PODKARPACIA 1
Wydawca: Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu

  "Kolejne tomy ksi±żkowej serii Kolędy Podkarpacia ukazuj±cej się od 2007 r. przynosz± transkrypcje setek wariantów (melodycznych i słownych) pie¶ni zebranych przez Bartosza Gał±zkę podczas badań terenowych na południowym wschodzie Polski. Spełniaj±c oczekiwania Czytelników, proponujemy z kolei serię płyt, na których umie¶cimy nagrania kolęd zaczerpniętych ze zbiorów badacza.

Czę¶ć utworów pojawi się w oryginalnych wykonaniach zarejestrowanych w terenie, a w roli ¶piewaków wyst±pi± głównie przedstawiciele najstarszych pokoleń, pamiętaj±cy repertuar swoich poprzedników urodzonych na przełomie XIX i XX wieku. Skarbami swej pamięci dzielili się z zapałem i wzruszeniem, wierz±c, że dzięki ich wysiłkowi pie¶ni nie zostan± zapomniane, do czego - mamy nadzieję - przyczyni± się i nasze wydawnictwa płytowe.

Pozostałe nagrania to interpretacje zebranych w terenie materiałów, a wykonawcami będ± zarówno uznani już arty¶ci, jak i młodzi ludzie, którzy z pasj± podejmuj± się praktykowania tego szlachetnego rzemiosła, jakim jest muzyka tradycyjna.

Na pierwsz± płytę z serii Przy piecu i pod oknem składa się repertuar udokumentowany w najnowszych trzech (ok. 4. do 6.) tomach Kolęd Podkarpacia, a więc utwory pochodz±ce "od Leżajska" oraz "od Ropczyc, Sędziszowa". S± w¶ród nich kolędy bożonarodzeniowe i noworoczne (do tych drugich zaliczaj± się winszuj±ce ¶piewy dla gospodarzy oraz utwory ¶piewane pannom i kawalerom – także te, które nie s± kolędami, lecz przyjmuj± ich funkcję na czas obrzędu).

Dokonuj±c wyboru spo¶ród tysięcy nagrań kierowali¶my się zasad± reprezentatywno¶ci, walorami literackimi i muzycznymi utworów, ale i naszymi subiektywnymi odczuciami". [...]
Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu

 1. Z raju, pięknego miasta (instrumentalny), (Kulno/Lipiny)
 2. O Jezu, nasz Zbawicielu (Olchowa)
 3. Z dawien dawna zwyczaj wszędzie (Brzóza Stadnicka)
 4. Anioł pasterzom mówił (Brzóza Królewska)
 5. Naj¶więtsza Panienka, gdy porodzić miała (Brzyska Wola)
 6. Naj¶więtsza Panienka, gdy porodzić miała (instrumentalny), (Brzyska Wola)
 7. Naj¶więtsza Panienka, gdy porodzić miała (Kamień)
 8. Gdy Maryja wędrowała (Jelna)
 9. W polu szopka (Wydrze)
 10. W polu szopka (instrumentalny), (Wydrze)
 11. Bóg się z Panny narodził (Grodzisko)
 12. Bóg się z Panny narodził (instrumentalny), (Grodzisko)
 13. Nowa radist' stała (Piskorowice)
 14. Przy Betlejem cicha woda (Korczowiska / Wola Rusinowska)
 15. Przyszedł tu Okuli (Rakszawa)
 16. Pastuszkowie mili (Smolarzyny / Brzóza Stadnicka)
 17. Piecóne tu scodroczki, kołoczki (Kamionka)
 18. Gregoły (Żołynia)
 19. Graj± z chóru aniołowie (Gwizdów/Biedaczów)
 20. Wyszło słoneczko pod okieneczko (Jastrzębiec/Brzyska Wola)
 21. W nowym ogrodzie (Gwizdów/Biedaczów)
 22. Przeleciał goł±b przez wysoki d±b (Brzóza Królewska)
 23. Rozwijaj się, suchy dębie (Tarnogóra)
 24. Wyjechał Jasieńko na siwem koniku (Tarnogóra)
 25. Na pańskim dworze (Korczowiska / Wola Rusinowska)
 26. Na pańskim dworze (instrumentalny), (Korczowiska / Wola Rusinowska)
 27. Na polu daleko (Jeżowe)
 28. Gore gwiazda Jezusowi (Przedbórz)
 29. Hej, był co to Matuchniczka Boża (Zagorzyce)
 30. Bóg w Trójcy ¦więtej (Rakszawa)
 31. Bóg w Trójcy ¦więtej (instrumentalny), (Rakszawa)
 32. ¦więty Szczepan po kolędzie gdy chodził (Sarzyna)
skład:
Magdalena Mazur (Krosno) - skrzypce (1)
Bractwo Różanego Wianka (Jarosław): Damian Dobrzyński, Paweł Iwan, Piotr Kaplita, Grzegorz Lotycz, Szczepan Maziarek, Łukasz Słotwiński, Bartłomiej Witek - ¶piew (2, 9, 19)
Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli (Rzeszów) /3, 8/: Barbara Bator - ¶piew, Maciej Bator - lira, ¶piew, Wojciech Litwińczuk - ¶piew
Zosienki (Krosno): Magdalena Gładysiewicz, Oliwia Lewandowska, Justyna Sroka, Katarzyna Stachurska, Aleksandra ¦nieżek - ¶piew (4, 20, 21, 27)
Przeworszczanki (Przeworsk): Maria Jarosz, Oliwia Kordas, Julia Laska - ¶piew (4, 18)
Agnieszka Bernacka (Przeworsk) - ¶piew (4, 23, 32)
Janina Fus (Brzyska Wola) - ¶piew (5)
Stanisława Staroń (Brzyska Wola) - ¶piew (5)
Witold Broda - skrzypce (6, 12, 26)
Anna Szewczyk (Kamień) - ¶piew (7)
Łukasz Słotwiński (Jarosław) - cymbały (10)
Apolonia KuĽniar (Grodzisko Górne) - ¶piew (11)
Anna Maruszak (Piskorowice) - ¶piew (13)
Stanisław Stępień (Korczowiska/Wola Rusinowska) - ¶piew (14, 25)
Zofia Noga (Rakszawa) - ¶piew (15)
Zofia KuĽniar (Boguchwała) - ¶piew (16)
Kajetan Kaplita (Jarosław) - ¶piew (16)
Władysława Saj (Kamionka) - ¶piew, recytacja (17)
Franciszka Zygmunt (Brzóza Królewska) - ¶piew (22)
Magdalena Gładysiewicz (Krosno) - ¶piew (23)
Justyna Sroka (Krosno) - ¶piew (23)
Magdalena Szuba (Tarnogóra) - ¶piew (24)
Maciej Bator (Rzeszów) - lira (27, 29)
Julia Stypa (Przedbórz) - ¶piew (28)
Barbara Bator (Rzeszów) - ¶piew (29)
Janina Radomska (Rakszawa) - ¶piew (30)
Bartosz Izbicki - portatyw (31)