logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gę¶le 2020
główna
o gę¶lach
W Y N I K I
zasady głosowania
 
wspieraj± nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2022  
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
pre-historia
  2002  
  2001  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GʦLE 
  plebiscyt na folkow± płytę roku 2019  
Jeste¶: główna / wyniki / szczegóły

DRZEWIE NUTY ORAWSKIE
Wydawca: Instytut Sztuki PAN oraz Muzeum - Orawski Park Etnograficzny

  Nagrania archiwalne tradycyjnych pie¶ni i muzyki Górnej Orawy ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN.

Orawa to ziemia pogranicza, zamieszkuj± j± Górale Orawscy, stanowi±cy odrębn± grupę etnograficzn±, z ciekaw± i specyficzn± kultur±. Kultura muzyczna Orawy do¶ć póĽno doczekała się historycznych Ľródeł fonograficznych.
Pierwsze fonograficzne echa Górnej Orawy możemy odnaleĽć w nagraniach dokonanych tuż przed pierwsz± wojn± ¶wiatow± przez Juliusza Zborowskiego w Nowym Targu. Niestety na Orawę w okresie międzywojennym nie dotarli z fonografem badacze i dopiero lata 50. ubiegłego wieku, a więc ogólnopolska Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego przyniosła pierwsze plony fonograficzne z interesuj±cego nas obszaru – s± to prace dokumentalne członków Ekipy Krakowskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego, które prezentujemy w niniejszym wydawnictwie. Nagrań dokonano tylko w pięciu miejscowo¶ciach: w 1952 r. w Piekielniku – a więc w miejscu, gdzie Orawa graniczy z Podhalem Niżnym (te wpływy podhalańskie s± wyraĽnie słyszalne w nagraniach z tej miejscowo¶ci), a w kolejnym roku w Lipnicy Wielkiej i Małej oraz w Zubrzycy Górnej i Dolnej.

Celem niniejszego wydawnictwa jest dostarczenie repertuaru wraz z jego zarejestrowan± warstw± stylistycznego wykonania jako zachowanego, powojennego korpusu Ľródeł dla historii muzyki orawskiej. Płytę niniejsz± otwieraj± nagrania z Piekielnika, gdzie usłyszymy muzykę, w której chyba najliczniej współistniej± cechy orawskie i podhalańskie. Pie¶ni orawskie pozbawione s± refrenów i przybieraj± najczę¶ciej postać dwuwersowej lub czterowersowej zwrotki o dwunastu lub (rzadziej) sze¶ciu sylabach w wersie. Charakterystyczne jest występowanie pie¶ni wykonywanych po słowacku. ¦piew na głosy, w równoległych tercjach, zdarza się w¶ród orawskich wykonawców, ale zwykle w zwrotach kadencyjnych lub na niewielkich odcinkach durowych melodii, co także odróżnia ten region od Podhala. Węgierskie wpływy można zauważyć w tańcach – zarówno w sposobie gry, gdzie czasem orawscy muzycy próbuj± wykrzesać w swej muzyce temperament i charyzmę węgierskich kapel, ale też w nazewnictwie – na Orawie ciarda¶ oznacza jednak tańce o wołoskim rodowodzie.

 1. Ozwodna Jescek nie tańcował, ej dopiero zacynam
 2. Krzesany Kieby¶ se był nie wymy¶loł
 3. Puoniechajmyz kuochanecki, weĽmy sobie ciupazecki (wariant Marsza Chałubińskiego)
 4. Sabałowa Ej, krzyzu na Giewoncie, ej, nie zapuomnym uo cie
 5. Ej, nie ta mi je rózo, ej, có sie w polu huzio
 6. Puo cóze¶ tu przysła, siwo mgła, siwo mgła
 7. Polka drobna
 8. Dalij, chłopcy, dalij, kolebka sie wali
 9. Zielony trownicku, ej, jo sie na cie gniywom
 10. Puowiydz mi, chłopoku, puowiydz mi dokładnie
 11. W studni woda dudni, ej, nie bedym je brała
 12. Takie mi kochanek puozdrowienie posłoł
 13. Niy mogym, niy mogym do wiyrska wychuodzić
 14. Ked sa żytko zeleniało z jara pri potoczku
 15. Zielona Dziadusiowa Ta wodzicka bystro spod wiyrsycka wysła, ni mogem jom zastawić
 16. Polka weselna
 17. Pytacka Moje kuochanecki, ej, dały¶cie sie mi znać
 18. Pytacka Kiedy jo se uumrym, ej, pozdrówcie dziywcyne
 19. Zadudoj, dudosku, na mojym sałasku
 20. Walczyk słowacki
 21. Kie cie bedo cepić, spoĽryj do tragarza
 22. Ozwodna Ej, nie pudym ku tobie, zielony gojiku
 23. Siwodo, siwodo, siwodzicko wodo
 24. uOto dzień chwały, ¶więty nasz patronie
 25. Dunajeckie równie, zakuopiańskie turnie
 26. Nie pudem ku tobie, sama przydzies ku mnie
 27. Stara polka
 28. Ta lipnicko nuta nika nie zaginie
 29. Szkoda tia, szuhajku, że za wodom bywasz
 30. Lipnica, Lipnica, to piykne miastecko
 31. Panie Jezusicku, dej ta nam pogodę
 32. Pytaj± sie ludzie, gdzie sie plotki bierom
 33. Sabała, Sabała, Sabałowe dzieci
 34. Na lipnickiej [wodzie] jeleń wode pije
 35. W lesie koło młyna ro¶nie jarzębina, nie me j± kto wyr±bać
 36. Nie znam, nie znam, czo mam robić, czy wandrować, czy sa żenić
 37. Ta matka szczę¶liwa, co ma syna księdzym
 38. Jesce sie nie wydom, jesce roczek poczkom
 39. Z góry, chłopcy, z góry, od wy¶niego kóńca
 40. Ej, idom se g±s-icki z wysokiej turnicki, ej i tak sobie gęgaj±
 41. Znom takiego ptoska w lesie, có dwojakie jojka niesie
 42. Nie bede jo siecki rzezoł, bo jo mały pachołek
 43. Ciarda¶ orawski W piecu mróz, w piecu mróz, na nolepie rosa
 44. Byłak na sałasie, nie dali mi syra
 45. Piórecko mi dała, wiyrsycek zerwała
 46. Ni mom nic, ni mom nic, ej, woda mi zabrała
 47. Kopała studniczku, kopała studniczku, pozerała do nie, aka je hlboka, aka je sziroka (wariant nuty Janosikowej)
 48. Ej, Giewoncie, Giewoncie, odmalować dom cie
 49. Polka
 50. Przyjechalimy tu po wodzie, po lodzie
 51. A jo sobie z góry jade, trzaski zbiyrom, na wóz kłade
 52. Niesem ci piórecko na piórecku hocki
 53. Ładna parka, ładna, nie trza je malować
 54. Dobrze wam, muzycy, na stolicy siedzieć
 55. Poleczka cygańska Rum ta dra ta
 56. Zatańcuj se, młodo, w tyj ¶tofowej sukni
 57. Dy sie ty, młody pon, duzo nie zubuozys
 58. Polka
 59. Kie jo se zajade do nieba na krowie
 60. Kie jo se zajade do piekła na uo¶le
 61. Zahucały hory, zahucały lasy, dzie sie popodziały moje młode casy
 62. Zahuczały góry, zahuczały lasy, gdzieze sie podziały moje młode czasy
 63. Nie bede jo w polu orał ani siał
 64. Kie jo pasła bydło, widziałak strasydło
 65. Ja som baca welmi stary, ja uż idiem prestawa»
 66. Ej, z mojego Janicka bedzie setny zbójnik
 67. Poďme, chlapci, poďme zbija», bo ňemame za čo pija» (wariant Marsza Chałubińskiego)
 68. Ciarda¶ orawski Pytajom sie ludzie, kany jo mam pole
 69. Wszeci pani kazali, żeby diewcza zwiazali na retiażku
 70. Zabili Janicka przy zielonej studni
 71. Smutny jo se, smutny, bo mie maj± zabić
 72. Ej, rogate koziny posły do doliny
skład:
[1-4, 7, 15-18, 20, 22]
Stanisław Zapotoczny, ur. w 1918 r., Piekielnik – ¶piew (1-4, 15-18, 22), skrzypce (7, 15-18, 20, 22)
Józef Zapotoczny, ur. w 1914 r. – skrzypce prym (1-4, 7, 15-18, 20, 22), ¶piew (15-18, 22)
Józef Szczerba, ur. w 1917 r. – skrzypce sekund (1-4, 7, 15-18, 20, 22), ¶piew (7, 15-18, 22)
Ignacy Nowak, ur. 29 lipca 1924 r., zm. 24 kwietnia 2017 r. – bas (1-4, 7, 15-18, 20, 22), ¶piew (7, 15-18, 22)

[9, 13, 24-26]
Józef Bana¶, ur. w 1928 r. – ¶piew
Edward Gogolak, ur. 23 wrze¶nia 1930 r., zm. 13 grudnia 1990 – ¶piew
Tadeusz Mi¶kowiec, ur. w 1929 – ¶piew
Stanisław Szuba, ur. 13 paĽdziernika 1933 r., zm. 01 paĽdziernika 2005 r. – ¶piew
Władysław Pieróg, ur. w 1933 r. – ¶piew

[27, 36, 43, 49, 55, 63, 68]
Józef Kostyra, ur. w 1911 r. – skrzypce (27, 36, 43, 49, 55, 63, 68), ¶piew (36, 43, 63, 68)
Jan Kidoń, ur. 1908 r., zm. 1987 r. – skrzypce sekund
Ignacy Kostyra, ur. w 1907 r. – basy

[5, 6, 8, 10, 14, 19, 21, 23]
Anna Wesołowska, ur. w 1929 r., Piekielnik – ¶piew
Maria Cabała, ur. w 1932 r., Piekielnik – ¶piew

[28, 60, 61, 65, 67, 69]
Rozalia Pakosz, ur. w 1888 r., Lipnica Mała, zam. Ochotnica Górna – ¶piew

[29, 37, 41, 42, 51, 57, 59, 64, 70, 72]
Anna Pakosz, ur. w 1917 r., Lipnica Mała – ¶piew

[30-32, 38, 44, 45, 47, 56]
Maria Zubrzycka, ur. w 1929 r., Zubrzyca Dolna, zam. Lipnica Mała – ¶piew

[33, 39, 40, 46, 50, 58, 66]
Stefan Pastwa, ur. w 1922 r. Lipnica Wielka, zm. w 1974 r. – ¶piew, skrzypce

[52, 53]
Emilia Omylak, ur. w 1934 r., Lipnica Mała – ¶piew

[62]
Emilia Omylak, ur. w 1934 r., Lipnica Mała – ¶piew;
Anna Pakosz, ur. w 1917 r., Lipnica Mała – ¶piew;
Maria Zubrzycka, ur. w 1929 r., Zubrzyca Dolna, zam. Lipnica Mała – ¶piew

[34, 35]
Grupa dziewcz±t – ¶piew (nagr. 4 grudnia 1953 r. w Piekielniku)

[48, 71]
Grupa dziewcz±t – ¶piew (nagr. 4 grudnia 1952 r. w Piekielniku)

[54]
Grupa dzieci – ¶piew (nagr. 4 grudnia 1953 r. w Piekielniku)