logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gę¶le 2023
główna
o gę¶lach
W Y N I K I
zasady głosowania
regulamin
wspieraj± nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GʦLE 
  plebiscyt na folkow± płytę roku 2022  
Jeste¶: główna / wyniki / szczegóły

СПІВИ НАШОГО РОДУ / ¦PIEWY NASZEGO RODU
ТРЕТЯ ЧАСТ / TRZECIA CZʦĆ

Wydawca: Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta"

  Po raz trzeci mamy przyjemno¶ć przekazać na Wasze ręce "¦piewy naszego rodu"! [...] Po raz kolejny udało nam się zaprosić do współpracy nowych muzyków i wokalistów, którzy swoim talentem wzbogacaj± nasze dzieło. Na trzeciej płycie znajdziecie więcej pie¶ni z autorskimi słowami i muzyk±, będzie też miejsce dla utworów inspirowanych kultur± naszych żydowskich i romskich s±siadów. Podstawowym pozostaje dla nas jedno - karpackie granice istniej± tylko na mapie. [...]

„¦piewy naszego rodu” po raz trzeci!
Pod koniec ubiegłego roku powstała trzecia czę¶ć projektu „¦piewy naszego rodu”. To muzyczny projekt młodych Łemków z Polski i Rusnaków ze Słowacji, polegaj±cy na wspólnym muzykowaniu i nagrywaniu zapomnianych pie¶ni z rodzinnych archiwów oraz z archiwów znanych folklorystów z Polski, Słowacji i Ukrainy.

"To płyta wyj±tkowa. ZnaleĽli się na niej nowi ludzie i nowe materiały, po raz pierwszy czysto autorskie! Reszta, po staremu jak na pierwszej i drugiej płycie, to nasze rodzinne, usłyszane od dziadków i babć pie¶ni oraz utwory znalezione w etnograficznych Ľródłach Duleby czy Polańskiego. Najczę¶ciej dysponowali¶my nutami i słowami. Utwory z naszych rodzin przywozimy w naszych głowach.
(...) - Historia naszych pocz±tków jest do¶ć prozaiczna, może niektórym wyda się niepoważna? Ale i to pokazuje nasze spojrzenie na ten projekt i nasze motywacje. W 2017 roku w lecie zaprosiłem w góry, do rodzinnego domu moich dwóch kolegów. Postanowili¶my odwiedzić Słowację. Miałem tam już kilku znajomych, wiedzieli¶my, że mieszkaj± tam „nasi” ludzie: Rusnacy, Łemkowie, grekokatolicy, prawosławni. Nie jechali¶my do obcych, a do swoich. Wykonali¶my telefon do Patryka Szurkały, który wyst±pił na pierwszej płycie i pojechali¶my na szybko zorganizowan± przez niego zabawę do Becherowa nieopodal Żdyni, gdzie odbywa się Łemkowska Watra. W ¶rodku tygodnia. Poznali¶my mnóstwo nowych ludzi! Wracali¶my zadowoleni i natchnieni t± imprez±! Postanowili¶my, że fajnie byłoby nagrać co¶ razem! Stworzyć skład łemkowsko-rusnacki!
Podczas nagrywania tworz± się wyj±tkowe więzi między ¶piewakami. Nagrania odbywaj± się w jego rodzinnym domu przez około tydzień. Jest to czas wzajemnego poznawania siebie nawzajem, wrażliwo¶ci innych członków mniejszo¶ci, ale i pojmowania kontrastów miedzy słowackimi Rusnakami, a polskimi Łemkami…
Mniejszo¶ć ze Słowacji nie była przesiedlona. Maj± inne motywacje zachowania i przekazywania swojej kultury. Po polskiej stronie granicy zawsze jest motywacja powalczenia ze skutkami akcji „Wisła”, zaleczenia traumy. Choć nasze płyty to niewielkie dzieło, to jest to cegiełka pozwalaj±ca uratować od zapomnienia nasze dziedzictwo."

(Grzegorz Suchanicz - koordynator projektu)

 1. Як ішов я вчера, Грают в корчмі / Jak iąov ja včera, Hrajut v korčmi
 2. Поведу коника / Povedu konyka
 3. Не хцу я ся / Ne chcu ja sja
 4. Як я ішов з краю, Добрі женам / Jak ja iąov z kraju, Dobri ľenam
 5. Ой звідси гора / Oj zvidsy hora
 6. По горах ходила / Po horach chodyla
 7. Смутний вечер/ Smutnyj večur
 8. А під нашым окенечком / A pid naąym okenečkom
 9. Той ночи била, Засяла я / Тој пočy byla, Zasjala ja
 10. А за нашом стодолочком, Там при сивій скалі / A za naąom stodoločkom, Tam pry syvij skali
 11. Превез же ня / Prevez ľe nia
 12. Ковалю / Kovalju
 13. Там за горами, Єдну ня / Tam za horamy, Jednu nja
 14. Майстер / Majster
 15. Час додому, Ей на гостині / Čas dodomu, Ej na hostyni
 16. Іде почтар. Чом мі іти домів / Ide počtar, Čom mi ity domiv
 17. BONUS TRACK: Ой ти дубочку / Oj ty dubočku
skład:
Павло Басалыґа (Ізбы, Ставиша, Фльоринка) - гушлі, сьпів 3, 5, 14, 16
Paweł Basałyga (Izby, Stawisza, Florynka) - skrzypce, ¶piew

Наталія Бочнєвич (Ставиша, Лабова, Бортне) – сьпів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 17
Natalia Boczniewicz (Stawisza, Łabowa, Bartne) - ¶piew

Матвій Ґерек (Млинарівці, Рівне, Крайня Быстра, Крайня Поляна) - акордіон, сьпів 10, 12
Matej Gerek (Mlynárovce, Rovné, Krajná Bystrá, Krajná Poµana) - akordeon, ¶piew

Семан Ґерек (Млинарівці, Рівне, Крайня Быстра, Крайня Поляна) басы, гушлі
©imon Gerek (Mlynárovce, Rovné, Krajná Bystrá, Krajná Poµana) - kontrabas, skrzypce

Михайло Ґожинский (Щавник, Фльоринка, Вірховня) акордіон, сьпів 3, 10, 14, 16
Michał Gorzyński (Szczawnik, Florynka, Wierchomla Wielka) - akordeon, ¶piew

Томаш Дошна (Ганьчова, Білянка) - сьпів 1, 6, 8, 11, 15, 16
Tomasz Doszna (Hańczowa, Bielanka) - ¶piew

Каміль Кеселиця (Нижній Мирошів, Ладомирова, Гінківці, Стебник) - цимбалы
Kamil Keselica (Niľný Miroąov, Ladomirová, Hunkovce, Stebník) - cymbały

Данило Старинский (Нова Вес, Боґуша) - акордіон, сьпів 1, 2 , 8, 9, 16
Daniel Starzyński (Nowa Wie¶, Bogusza) - akordeon, ¶piew

Григорій Суханич (Новиця, Білянка, Завадка, Ходорів) - сьпів 6, 9, 12
Grzegorz Suchanicz (Nowica, Bielanka, Zavadka, Chodoriv) - ¶piew

гости / go¶cie:

Юстина Басалыґа (Ізбы, Ставиша, Фльоринка) - сьпів 4, 7
Justyna Basałyga (Izby, Stawisza, Florynka) - ¶piew

Михайло Бочнєвич (Ставиша, Лабова, Бортне) - сьпів 1, 2, 4, 10
Michał Boczniewicz (Stawisza, Łabowa, Bartne) - ¶piew

Филип Ґерек (Млинарівці, Рівне, Крайня Быстра, Крайня Поляна) - гушлі
Filip Gerek (Mlynárovce, Rovné, Krajná Bystrá, Krajná Poµana) – skrzypce

Анна Ґожинска (Щавник, Фльоринка, Вірховня) - сьпів 4, 5, 7, 8, 9, 13, 17
Anna Gorzyńska (Szczawnik, Florynka, Wierchomla Wielka) - ¶piew

Маріанна Железна (Зборів, Комлоша) - сьпів 15
Marianna ®elezná (Zborov, Chmeµová) - ¶piew

Koordynacja cało¶ci projektu - Grzegorz Suchanicz