logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gęśle 2006
główna
o gęślach
W Y N I K I
zasady głosowania
 
wspierają nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2022  
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
pre-historia
  2002  
  2001  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GĘŚLE 
  plebiscyt na folkową płytę roku 2005  
Jesteś: główna / wyniki / szczegóły

CYMBALIŚCI PODKARPACIA
Wydawca: WDK w Rzeszowie

  Spotkania Cymbalistów w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (1981-2005)

Tradycyjnym i unikalnym instrumentem ludowym, który przetrwał na terenach południowo-wschodniej Polski i występuje powszechnie w ludowej praktyce instrumentalnej tego regionu, są cymbały. Znaczenie tego instrumentu dla kapel rzeszowskich uwidocznili wydawcy pierwszych płyt z folklorem rzeszowskim. Zdjęcie cymbalisty Józefa Sowy zdobi okładkę płyty "Rodzinna Kapela Sowów", znakomitego albumu dokumentującego spontaniczne muzykowanie tej słynnej rodziny z Piątkowej.
Rozproszeni w terenie muzycy, często również twórcy cymbałów, nie zawsze mieli warunki do wspólnego, naturalnego muzykowania w kapelach ludowych. Dostrzegając potrzebę działań integracyjnych oraz zachęcając tych muzyków do częstszej prezentacji swojego kunsztu, WDK w Rzeszowie podjął się przed prawie 25 laty organizacji corocznych Spotkań Cymbalistów. Pierwsze odbyły się w 1981 roku. Głównym celem organizatorów była prezentacja i dokumentacja aktualnego stanu tradycji gry na cymbałach. Wystąpiło w nich 23 uczestników, w większości nestorów rzeszowskiej muzyki ludowej. Laureatami pierwszego spotkania zostali: Władysław Chochołek z Czeluśnicy, Leon Cygan z Kąkolówki, Józef Młynek z Białobrzegów, Józef Muras z Bachórza, Józef Sowa z Piątkowej oraz Stefan Szpunar z Albigowej. Dziś już niestety wszyscy nie żyją. Pozostały po nich tylko nagrania.
W pierwszych kilku spotkaniach wśród uczestników przeważali seniorzy. W 1987 roku organizatorzy wprowadzili do regulaminu kategorię "Mistrz - Uczeń", promującą cymbalistów kształcących młodzież. Swoich uczniów zaczęli prezentować doświadczeni muzycy ludowi: Władysław Chochołek, Stefan Szpunar, Edward Markocki, Władysław Wojtyna, Antoni Kleczyński, Jan Mazur. Dzięki ich pracy wyrosło nowe pokolenie cymbalistów, którzy przejęli tradycje swoich mistrzów i obecnie są nagradzani w Rzeszowie, zdobywają również nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Należy tutaj wymienić: Witolda Gierlickiego z Gąsówki, Romana Makarę z Piątkowej, Stanisława Tadlę ze Szklar, Jana Krupę z Wary, Bartosza Balawejdra z Gaci oraz najmłodszą, dziewięcioletnią Kasię Mazur z Kostkowa. Ponieważ wielu doświadczonych cymbalistów wytwarza jeszcze te instrumenty, istotnym elementem Spotkań Cymbalistów jest wymiana doświadczeń na temat budowy i strojenia instrumentu. Swoje doświadczenia przekazywali uczniom m.in.: Władysław Wojtyna. Władysław Chochołek i Edward Markocki.
W sumie odbyło się już 23 edycje Spotkań Cymbalistów. Dowiodły one, że istnieje potrzeba konfrontacji miłośników gry na cymbałach, a rozpiętość wieku uczestników Spotkań (9-87 lat) świadczy o znaczeniu imprezy w popularyzacji i naturalnym przekazywania młodemu pokoleniu umiejętności gry na nich. W widoczny sposób wzrosła też liczba muzykujących na cymbałach, a instrument ten został wprowadzony ponownie do większości kapel ludowych. (Jan Zołoteńko)
----
Władysław Chochołek (1914-2003) - Czeluśnica
Sztukę gry na cymbałach przejął od dziadka i ojca. Grał w wielu kapelach powiatu jasielskiego, najdłużej jednak związany był z kapelą ,,Pogórzanie" z Jasła. Sam wykonywał cymbały. Umiejętność gry na tym instrumencie przekazywał licznym swoim uczniom. Wielokrotnie zdobywał nagrody w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą oraz na dorocznych Spotkaniach Cymbalistów w Rzeszowie. Został też uhonorowany prestiżowa nagrodą im. Oskara Kolberga.

Krystyna Milczarek-Piękoś (1946-2005) - Wojaszówka
Na cymbałach grała przez 10 lat. Ćwiczyła pod kierunkiem Władysława Chochołka z Czeluśnicy, który sam wykonał dla niej ten instrument. Uczestniczyła kilkakrotnie w rzeszowskich Spotkaniach Cymbalistów.

Witold Gierlicki (ur. 1977) - Gąsówka
Uchodzi za najbardziej utalentowanego ucznia Władysława Chochołka z Czeluśnicy. Od wielu lat związany z kapelą ,,Pogórzanie" z Jasła. Ostatnio grywa również w kapeli Ludowej ..Kamfinioki" z Jedlicza. Laureat Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Gra na instrumencie wykonanym przez Władysława Chochołka.

Roman Makara (ur. 1965). - Piątkowa
Jego mistrzem był słynny cymbalista Józef Sowa ze znanej kapeli "Sowów" z Piątkowej. Obecnie gra w kapeli ludowej "Bachórzanie" z Bachórza. Występował na Festiwalu Kapel i Instrumentalistów Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie ze swoim uczniem Andrzejem Baranem zdobył nagrodę w konkursie "Duży - Mały". Gra na cymbałach wykonanych przez Piotra Sowę z Piątkowej.

Edward Markocki (ur. 1930) - Podlesie
Grę na cymbałach rozpoczął w wieku 7 lat. Jego pierwszym nauczycielem był ojciec, Jan Markocki. Grywał z wieloma kapelami ludowymi m.in. z Podlesia, Grodziska Din.. Wólki, Giedlarowej, Leżajska i Żołyni. Jest wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Gra na cymbałach wykonanych przez Władysława Wojtynę.

Stanisław Tadla (ur. 1960) - Szklary
Pochodzi z muzykującej rodziny Tadlów. Jest samoukiem, gra "ze słuchu". Występuje w kapeli ludowej z Hyżnego. Jest wielokrotnym uczestnikiem rzeszowskich Spotkań Cymbalistów oraz laureatem Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

Władysław Wojtyna (ur. 1930) - Białobrzegi
W dzieciństwie muzykował pod kierunkiem ojca, grając na weselach i zabawach. Od lat związany jest ze słynną kapela z Bud Łańcuckich. Zdobywał nagrody jako solista w Ogólnopolskich Festiwalach Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Sam wykonuje cymbały.

Andrzej Krasnopolski (ur. 1954), Kamil Krasnopolski (ur. 1988) - Dynów
Ojciec i syn, muzykują od kilku lat na cymbałach wykonanych przez Eugeniusza Żebraka z Wesołej. Współpracują z kapelą "Dynowianie" z Dynowa. Dwukrotnie zostali nagrodzeni w konkursie "Duży - Mały" w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

Witold Gierlicki
 1. Polka
 2. Oberek
 3. Roman Makara
 4. Sztajerek
 5. Polka
 6. Edward Markocki
 7. Polka galopka
 8. Oberek
 9. Tramla
 10. Polka
 11. Stanisław Tadla
 12. Sztajer
 13. Oberek
 14. Polka
 15. Władysław Wojtyna
 16. Polka
 17. Tramelka
 18. Andrzej Krasnopolski, Kamil Krasnopolski
 19. Oberek
 20. Polka
 21. Władysław Chochołek, Krystyna Milczarek-Piękoś
 22. Walczyk
 23. Wolny
 24. Walczyk
 25. Polka
skład:
Cymbaliści Podkarpacia:
Władysław Chochołek (1914-2003) - Czeluśnica
Krystyna Milczarek-Piękoś (1946-2005) - Wojaszówka
Witold Gierlicki (ur. 1977) - Gąsówka
Roman Makara (ur. 1965) - Piątkowa
Edward Markocki (ur. 1930) - Podlesie
Stanisław Tadla (ur. 1960) - Szklary
Władysław Wojtyna (ur. 1930) - Białobrzegi
Andrzej Krasnopolski (ur. 1954) - Dynów
Kamil Krasnopolski (ur. 1988) - Dynów