logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gęśle 2008
główna
o gęślach
W Y N I K I
zasady głosowania
 
wspierają nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GĘŚLE 
  plebiscyt na folkową płytę roku 2007  
Jesteś: główna / wyniki / szczegóły

ANNA JABŁOŃSKA - WAŻNY
FOLKLOR ZIEMI KALISKIEJ "ŻYWY GŁOS TRADYCJI"

Wydawca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 2007

  Od niemal dwudziestu lat Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej posiada w zasobach Działu Etnografii szczególne archiwum fonograficzne. Stanowi ono unikalną dokumentację kultury regionu i obejmuje około 75 godzin nagrań z terenu Ziemi Kaliskiej - pieśni ludowe, muzyka instrumentalna, obrzędowość doroczna i weselna - które zostały zgromadzone w okresie półrocznej pracy zbieraczej i badawczej, przeprowadzonej od maja do listopada 1959 roku przez dra Jarosława Lisakowskiego.

W dotychczasowej postaci archiwum było zbiorem taśm magnetofonowych, których odtwarzanie nastręczało trudności z powodu braku odpowiedniego sprzętu. Dostęp więc do tego cennego źródła kultury ludowej i możliwość jego wykorzystania były w znacznym stopniu ograniczone, a poza tym z biegiem lat następowała sukcesywna naturalna degradacja nośnika nagrań, która groziła bezpowrotnym uszkodzeniem taśm i w efekcie końcowym utratą tego oryginalnego zbioru.

W ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój Inicjatyw Lokalnych - Ochrona i Zachowanie Dziedzictwa Narodowego muzeum kaliskie otrzymało istotne dofinansowanie na realizację zadania "Zachować i przekazać żywy głos tradycji ludowej", które umożliwiło zdigitalizowanie posiadanej taśmoteki oraz podniesienie jakości archiwalnych nagrań i utworzenie z nich plików dźwiękowych w komputerowej bazie danych, dzięki czemu zostały one zachowane i zabezpieczone przed niszczącym upływem czasu.

Dzięki podjętym działaniom posiadamy obecnie możliwość pełnego udostępniania archiwum fonograficznego folkloru kaliskiego do celów poznawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich. Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza kierowników i instruktorów zespołów folklorystycznych, badaczy i miłośników folkloru, etnologów, nauczycieli i uczniów do odwiedzenia naszego muzeum i zapoznania się z tym cennym materiałem źródłowym kultury ludowej.

Na bazie unowocześnionego, cyfrowego zbioru nagrań przygotowano niniejszą publikację z trzema tematycznymi płytami CD, zawierającymi szeroki wybór materiału wokalnego i muzycznego. Mamy nadzieję, że stanowić ona będzie znaczną pomoc dla zespołów folklorystycznych oraz całego środowiska kulturalnego zainteresowanego pielęgnowaniem, upowszechnianiem i przekazywaniem wartości rodzimej kultury Ziemi Kaliskiej.

Jerzy Aleksander Splitt

skład:Pieśni powszechne i melodie instrumentalne t.I (164 utwory)
Zwyczaje i obrzędy weselne t.II (140 utworów)
Zwyczaje i obrzędy doroczne t.III (54 utwory)