logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gę¶le 2008
główna
o gę¶lach
W Y N I K I
zasady głosowania
 
wspieraj± nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GʦLE 
  plebiscyt na folkow± płytę roku 2007  
Jeste¶: główna / wyniki / szczegóły

MUZYKA ¬RÓDEŁ VOL. 23
OD NARODZIN DO ¦MIERCI

Wydawca: Polskie Radio

  Muzyka od pocz±tku istnienia człowieka towarzyszyła mu w codziennym i ¶wi±tecznym życiu. Dopełniała symbolikę obrzędów, pełniła w nich okre¶lon± rolę, dodawała lokalnego kolorytu. Pie¶ni były czę¶ci± codziennych czynno¶ci - kołysania dziecka do snu, pasienia bydła, pracy na roli, opisywały rado¶ć i ból towarzysz±ce szczególnym zdarzeniom życia - miło¶ci i ¶lubom, chrzcinom narodzonego dziecka i kresowi życia człowieka. Były ł±cznikiem wspólnoty wsi, bo większo¶ć z nich wykonywano razem podczas wesela, chrzcin, razem ¶piewano przy zmarłym. Osobne miejsce zajmuj± pie¶ni intymne, odnosz±ce się do uczuć (miło¶ć, tęsknota, zaloty, żal, ból), zawsze ¶piewane solo jako bardzo osobista forma wypowiedzi. Takie pie¶ni znajduj± się na płycie "Od narodzin do ¶mierci - muzyka obrzędów rodzinnych". [...]

Maria Baliszewska, Anna Borucka-Szotkowska

  KOŁYSANKI
 1. U¶nij-że mi, u¶nij mój ty aniołeczku
 2. Kołys ni się, kołys
 3. Pstro kokoska, pstro
 4. CHRZEST
 5. Oj, na mydło kumowie, na mydło
 6. Kumuniu, kumuniu, co bedziem robili
 7. Ach mój kumie, mój kumeczku
 8. DZIECIŃSTWO-PASTERSTWO
 9. Gońmy krowy, gońmy
 10. Ej, pasła byk owiecki
 11. Za stodoł± pasła bydło
 12. SIEROCE
 13. Zakuwała zieziuleńka
 14. Leciały żurawie przez pole błyszcz±ce
 15. ZALOTNE, MIŁOSNE
 16. Tam na polu syski, na polu kamycki
 17. W stodole sowa siada
 18. Oj, jakżem jechał od dziewczęcia
 19. Którandy Jasiu pojedzies
 20. WESELE
 21. Oj, zaloty, zaloty
 22. A wyńciez wy moja mamo przed tyn nowy dwór
 23. Dziewcynie mieć ładn±
 24. Oj, w ogrodzie ziele
 25. Juz dzwunium, juz dzwunium
 26. Przezegnaj ich matko
 27. Wybieraj się Jasiu
 28. Widzisz ty Kasiuniu na ko¶ciele krzyż
 29. Wisi ach wisi wiunecek ruciany
 30. Zasiała nam się drobna rutejka
 31. Gnij się, nie łam się
 32. A wokole mój wianeczku, wokole
 33. Grejta stołowi, stołowi
 34. Ogrywka chmielowa
 35. Ty swaszko daj nam sera
 36. ¦weci niesi±c, ¶weci
 37. A wykrynć się starsy druzba dokoła
 38. Cepili, cepili, ni mieli cepcyska
 39. Idzie druzki na dół wod±
 40. ¦MIERĆ
 41. Chrystus jest Pan, mój żywot on nagradza hojnie
 42. Żegnam cię mój ¶wiecie wesoły
 43. Jedna garstka ziemi
skład:
Maria Panek - ¶piew [łańcuckie] (1)
Janina Chmiel - ¶piew [lubelskie] (2, 25)
Krystyna Ciesielska - ¶piew [radomskie] (3, 20, 36)
Zespół "Ujazdowianki" z Ujazdowa [lubelskie] (4)
Joanna Rachańska - ¶piew [zamojskie] (5)
Albina Zaj±c - ¶piew [lubelskie] (6)
Stefania Gadzińska - ¶piew [lubelskie] (7, 26)
Anna Dunat - ¶piew [Beskid Żywiecki] (8)
Józef Graszka - ¶piew [Mazowsze Skierniewickie] (9)
Anna Andruszkiewicz - ¶piew [suwalskie] (10)
Katarzyna Bartkowiak - ¶piew [Wielkopolska] (11)
Piotr Młodawski - ¶piew [radomskie] (12)
Balbina Darłak - ¶piew [rzeszowskie] (13)
Władysłas Sworowski (¶piew) z kapel± z Krobii Biskupińskiej [Wielkopolska] (14)
Zofia Warych - ¶piew [Kurpie] (15, 31)
Maria Podgórska - ¶piew [lubelskie] (16,23)
Stefania Kietlińska - ¶piew [radomskie] (17)
Franciszek Polak (¶piew) z kapel± z Ko¶nych Hamrów [Podhale] (18)
Leokadia Nitychoruk - ¶piew [Podlasie] (19)
Elżbieta Małysa (¶piew) z kapel± z Zubrzycy Dolnej [Orawa] (21)
Karol Maciaszek (¶piew) z kapel± z Siekierczyny [tarnowskie] (22, 34)
Maria Walasik - ¶piew [radomskie] (24)
Zespół ¶piewaczek i kapela z Gliny [Mazowsze Rawskie] (27)
Stanisława Mi¶kiewicz - ¶piew [sieradzkie] (28)
Kazimierz Meto - skrzypce [Mazowsze Rawskie] (29)
Aleksandra Daniluk - ¶piew [Podlasie] (30)
¦piewaczki z kapel± z Raducza [Mazowsze Skierniewickie] (32)
Elżbieta Małysa - ¶piew [Orawa] (33)
Aleksander Hulip - ¶piew [lubelskie] (35)
Zespół ¶piewaczek z Godziszowa [lubelskie] (37)