logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gę¶le 2008
główna
o gę¶lach
W Y N I K I
zasady głosowania
 
wspieraj± nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GʦLE 
  plebiscyt na folkow± płytę roku 2007  
Jeste¶: główna / wyniki / szczegóły

MUZYKA ¬RÓDEŁ VOL. 25
POLSKIE PIE¦NI RELIGIJNE

Wydawca: Polskie Radio

  Polskie pie¶ni religijne z żywej tradycji zawiera kolejna płyta z serii "Muzyka Ľródeł". To płyta szczególna, w znakomity sposób odzwierciedlaj±ca jedno¶ć pomiędzy tym co sacrum, a tym co profanum w kulturze tradycyjnej. Daje też obraz bogactwa form, gatunków, sposobów modlitwy towarzysz±cej niemal wszystkim czynno¶ciom domowym, zajęciom gospodarskim, dopełniaj±cej codzienne życie mieszkańców wsi. Ukazuje też niezwykł± inwencję twórcz± nieznanych z nazwiska ¶piewaczek i ¶piewaków w głębokiej przeszło¶ci układaj±cych pie¶ni na wszystkie możliwe okazje. Obecnie, wiele z tych pie¶ni istnieje już jedynie w zeszytach o pożółkłych kartkach, albo w głowach wykonuj±cych je osób, albo też ¶lad ich istnienia pozostał tylko w zapisach na ta¶mie magnetycznej w Archiwum Polskiego Radia. [...]

   [...]Autorom płyty zależało na ukazaniu tej czę¶ci ¶piewów religijnych, które zwykle wykonywane były poza ko¶ciołem, należały do sfery intymnej życia mieszkańców wsi - ¶piewano je w domach, przy kapliczkach czy krzyżach przydrożnych, choć nierzadko przenoszono je też do ko¶cioła. [...]

 1. A przy ł±cce, przy zielonej - o Zwiastowaniu, ¶piewana w adwencie [Kurpie]
 2. Z tamta strona pola zielanio sia zioła - o Zwiastowaniu, ¶piewana w adwencie [Kurpie]
 3. Stała se lipeńka, lipeńka zielona, alleluja - pastorałaka [lubelskie]
 4. Tam w miasteczku w Jeruzalom - pastorałka [lubelskie]
 5. Sła Maryja na Jutrznie, Kirie Elejson - pastorałka [rzeszowskie]
 6. Gdy Naj¶więtsza Panienka po ¶wiecie chodziła - narracyjna, apokryficzna opowie¶ć o ucieczce do Egiptu, ¶piewana po Bożym Narodzeniu [suwalskie]
 7. Już dobranoc, już dobranoc, ale nie każdemu - wielkopostna [lubelskie]
 8. Witaj cierniowo korono, z głogu morskiego pleciono - pasyjna, ¶piewana w czasie adoracji Grobu Bożego [krakowskie]
 9. Zastanów się, o człowiecze - pasyjna, ¶piewana w czasie adoracji Grobu Bożego [rzeszowskie]
 10. O poranku my ¶piewamy, Alleluja - wielkanocna pie¶ń z bębnem [rzeszowskie]
 11. Gwiazda ¦liczna - instrumentalna wersja maryjnej pie¶ni pielgrzymkowej [Beskid Żywiecki]
 12. O wczesnym poranku - o Matce Boskiej Siewnej [Mazowsze]
 13. O Cudownym Obrazie - o Matce Boskiej Studzieńskiej [suwalskie]
 14. Mój stużu Aniele - do ¶w. Anioła Stróża, przygodna, ¶piewana także przy zmarłym [Beskid Żywiecki]
 15. Przezacna Księżna Dziewico Rozalijo pustelnico - hagiograficzna o ¶w. Rozalii [lubelskie]
 16. Aaa... przyjdzie godzina - pogrzebowa, w formie alfabetycznej wyliczanki [lubelskie]
 17. Je drabina do nieba - pogrzebowa [Kurpie]
 18. Zaczynam lament więĽniów jęcz±cych - lament przy zmarłym, pogrzebowa [Rzeszowskie]
 19. ¦wiontego Pietra w ko¶ciele - narracyjna, oparta na legendarnych przekazach chrze¶cijańskich [Beskid S±decki]
 20. Tadeuse z Wangelisty - narracyjna, legenda o malowaniu obrazu NMP.
 21. Oryginalny incipit: ¦więty Łukasz Wangelista [suwalskie]
 22. Szed Pan Jezus - moralizuj±ca, pie¶ń dziadowska [suwalskie]
 23. Onego casu w jednej krainie - narracyjna o Sodomie i Gomorze [radomskie]
 24. Miałem Jezusa z serca kochanego - przygodna, ¶piewana w różnych okoliczno¶ciach
skład:
Zofia Warych - ¶piew (1, 2)
ur. b. 1939 Dębe, zam.living in Myszyniec, nagr. rec. Myszyniec 1999
Marian Kulik - ¶piew (3)
ur. b. 1928 Żurawnica, zam.living in Wilków, nagr. rec. Kazimierz 1995
Krystyna Placha - ¶piew (4)
ur. b. 1927 Zawaliny, zam.living in Janów Lubelski, nagr. rec. Kazimierz 1995
Zespół ¦piewaczy z Zagórzyc koło Sędziszowa Małopolskiego (Zofia Zawi¶lak, Teofila Schab, Maria Frydło) - ¶piew (5)
Mieczysław Pachutko - ¶piew, skrzypce (6)
Marian Kulik - ¶piew (7)
Maria Dębska - ¶piew (8)
Maria Ciupak - ¶piew (9)
Zespół ¦piewaczy z Wielopola Skrzyńskiego - ¶piew (10)
Zespół im. Józefa Szczotki z Milówki i Węgierskiej Górki (11)
Maria Bienias - ¶piew (12)
Zespół ¦piewaczy "Lipsk" z Lipska nad Biebrz± - ¶piew (13)
Julianna Adamek - ¶piew (14)
Aniela Sulowska - ¶piew (15)
Janina M±czka - ¶piew (16)
Zespół ¦piewaczek z Bandy¶ (Bronisława ¦wider, Marianna B±czek, Władysława D±browska) - ¶piew (17)
Regionalny Zespół Zwyczajów i Obrzędów, Pie¶ni i Tańca "Grodziszczoki" z Grodziska Dolnego - (18)
Zofia Sordyl - ¶piew (19)
Helena Mikucka - ¶piew (20)
Helena Matyszczyk - ¶piew (21)
Krystyna Ciesielska - ¶piew (22)
Adam Strug - ¶piew (23)