logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gę¶le 2014
główna
o gę¶lach
W Y N I K I
zasady głosowania
 
wspieraj± nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GʦLE 
  plebiscyt na folkow± płytę roku 2013  
Jeste¶: główna / wyniki / szczegóły

CASSUBIA CANTAT 2013
Wydawca: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

  Projekt pod nazw± Cassubia Cantat (festiwal i płyta) jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach szeroko zakrojonej działalno¶ci etnomuzycznej w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie, odbywaj±cym się cyklicznie od roku 2010. Celem projektu jest rewitalizacja i wprowadzenie we współczesny krwiobieg kultury muzycznej Kaszub dawnych pie¶ni i utworów pozyskanych w latach 1950-1954 podczas ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Materiały muzyczne z tego okresu zgromadzone s± obecnie w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Działania Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie doprowadziły do pozyskania około 300 nagrań archiwalnych, które pocz±wszy od pierwszej edycji konkursu, stanowi± inspirację nie tylko dla zespołów folklorystycznych odtwarzaj±cych dawn± muzykę ludow± lub w stylu ludowym, ale i muzyków profesjonalnych, reprezentuj±cych różne gatunki muzyczne.

Coroczny festiwal Cassubia Cantat zakłada przesłuchania konkursowe zgłaszaj±cych się zespołów i wyłonienie laureatów, których interpretacja dawnych nagrań znajdzie się na wydawanej przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie płycie.

Spełniaj±c niewdzięczn± rolę oceniania nieporównywalnych zjawisk muzycznych Przegl±du Konkursowego Festiwalu Cassubia Cantat 2013 jury postanowiło przyznać dziewięć równorzędnych nagród dla zespołów zł±czonych słowem i ¶piewem kaszubskim:
Anto Kami Szuk – Gdańsk
Damroka Kwidzińska – Gdańsk
Levino – Lębork
Kaszubskie Duo Artystyczne „We Dwa Kònie” (Tomasz Fopke) – Chwaszczyno
Skład Kolonialny – Ł±kie
„Strzecha” – Ko¶cierzyna
Sztërë Kòtë – Gdańsk
Morealless – Gdańsk
Hógo Boss – Bytów

Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymuje zespół Ò co idze. Zespół wspaniale oddaje prawdziwego ducha Kaszub.
Nagrodę specjaln±  otrzymuje Robert Kamiński za niezwykle urokliw± osobowo¶ć sceniczn±, za żarliwo¶ć i prawdę wykonania pie¶ni kaszubskiej.

 1. Strzecha – Zelonô chòjina, pòd ni± kòrzenia. Antoni Muza ur. 1880 Sławutowo, pow. pucki, zam. Wejherowo, ¶piew; nagr. Wejherowo, 7 VII 1951
 2. Strzecha – Dobrô tobaczka, co j± w rogù noszã. Helena Rosik ur. 1899 Luzino, pow. wejherowski, zam. tamże, ¶piew; nagr. Luzino, 23 X 1950
 3. Strzecha – Jidze chłopiec pò miedzë. Józef Bemowski ur. 1889, zam. Brodnica Górna, pow. kartuski, skrzypce, ¶piew; nagr. Kartuzy, 23 X 1950
 4. Skład Kolonialny – Bùlwë z mlékã ùsztãpóné. Leokadia Cierocka ur. 1890, zam. Osiny, ¶piew; nagr. Kielno, 16 XI 1951
 5. Skład Kolonialny – A dzeż të bëła Dorotkò, dze cnotkò. Agata Mechlińska ur. 1902 zam. Sobieńczyce pow. pucki, ¶piew; nagr. Sobieńczyce, 2 VIII 1952
 6. Skład Kolonialny – Psë szczekaj±, młinka graj±. Antoni Tuszka ur. 1888, zam. Olpuch, pow. ko¶cierski, ¶piew; nagr. Olpuch 13 XI 1951
 7. Levino – Czerwiono jem sała. Marcin Choszcz ur. 1907, zam. Podjazy, pow. kartuski, ¶piew; Anastazja Choszcz ur. 1913, zam. Podjazy, pow. kartuski, ¶piew; nagr. Podjazy, 2 VIII 1952
 8. Levino – Tfu, jak jô sã ùrzasła. Adam Bieszk ur. 1889, zam. Bojano, pow. wejherowski, ¶piew; nagr. Bojano, 4 VII 1951)
 9. Levino – Czë jô bãdã sëna miała. Otylia Tocke, ur. 1881, zam. Strzelno, pow. pucki, ¶piew; nagr. Strzelno, 7 VII 1951
 10. Anto Kami Szuk – Czerwiono jem sała. Marcin Choszcz ur. 1907, zam. Podjazy, pow. kartuski, ¶piew; Anastazja Choszcz ur. 1913, zam. Podjazy, pow. kartuski, ¶piew; nagr. Podjazy, 2 VIII 1951
 11. Anto Kami Szuk – Òd kòmina do kòmina pãdzy diabeł cepelia. Bronisława Zorn, ur. 1903, zam. Bojano, pow. wejherowski; nagr. Bojano, 4 VII 1951
 12. Anto Kami Szuk – Jidze chłopiec pò miedzë. Józef Bemowski, ur. 1889, zam. Brodnica Górna, pow. kartuski, skrzypce, ¶piew; nagr. Kartuzy, 23 X 1950
 13. Damroka Kwidzińska – Hej jad±, jad± z t± pann± młod±. Zofia Döring, ur. 1910, zam. Bojano, pow. wejherowski, ¶piew; nagr. Bojano, 4 VII 1951
 14. Damroka Kwidzińska – A dzeż të bëła Dorotkò, dze cnotkò. Agata Mechlińska ur. 1902 zam. Sobieńczyce pow. pucki, ¶piew; nagr. Sobieńczyce, 2 VIII 1952
 15. Damroka Kwidzińska – Hej dzéwczã, dawcza naucz sã robic. Zofia Döring, ur. 1910, zam Bojano, pow. wejherowski, ¶piew; nagr. Bojano, 4 VII 1951
 16. We Dwa Kònie – Hej sankò, sankò. Zofia Ceynowa, ur. 1930, zam. Połczyno, pow. wejherowski, ¶piew; nagr. Połczyno, 5 VII 1951
 17. We Dwa Kònie – Kòza pòłkła jeża. Jan Trepczyk, ur. 1907, zam. Wejherowo, ¶piew; nagr. Kartuzy, 23 X 1950
 18. We Dwa Kònie – A të miłi tobacznikù. Paweł Tocke, ur. 1918, zam. Strzelno, pow. pucki, ¶piew; nagr. Strzelno, 22 X 1950
 19. Ò co idze – Hej la, la pilczi dróżk±! Joanna Bojke, ur. 1883, zam. Milwino, pow. wejherowski, ¶piew; nagr. Milwino, 3 VII 1951
 20. Ò co idze – Szedł Pón Jezës prost± dróżk±. Klemens Wittbrodt, ur. 1920, zam. Karwia, pow. pucki, ¶piew; nagr. Karwia, 7 VII 1951
 21. Morealles – Czedë jidã z karczmë dodom. Michał Samp, ur. 1879, zam. Częstkowo, pow. wejherowski, ¶piew; nagr. Częstkowo, 3 VII 1951
 22. Morealles – A dzeż të bëła Dorotkò, dze cnotkò. Agata Mechlińska ur. 1902 zam. Sobieńczyce pow. pucki, ¶piew; nagr. Sobieńczyce, 2 VIII 1952
 23. Hógo Boss – Hej jad±, jad± z t± pann± młod±. Zofia Döring, ur. 1910, zam. Bojano, pow. wejherowski, ¶piew; nagr. Bojano, 4 VII 1951
 24. Hógo Boss – Hej sankò, sankò. Zofia Ceynowa, ur. 1930, zam. Połczyno, pow. wejherowski, ¶piew; nagr. Połczyno, 5 VII 1951
 25. Hógo Boss – Czerwiono jem sała. Marcin Choszcz ur. 1907, zam. Podjazy, pow. kartuski, ¶piew; Anastazja Choszcz ur. 1913, zam. Podjazy, pow. Kartuski, ¶piew; nagr. Podjazy, 2 VIII 1952
 26. Sztërë Kòtë – Dzéwczã, dzéwczã, co të môsz. Zofia Döring, ur. 1910, zam. Bojano, pow. wejherowski, ¶piew; nagr. Bojano, 4 VII 1951
 27. Sztërë Kòtë – Nënka mie tu przësłała. Jacek Dziecielski, ur. 1925, zam. Tępcz, pow. wejherowski, ¶piew, skrzypce; nagr. Smażyno, 28 VII 1952
 28. Sztërë Kòtë – W zelonym gaju lëstë pôdaj±. Zofia Döring, ur. 1910, zam. Bojano, pow. wejherowski, spiew; nagr. Bojano, 4 VII 1951